Archive for the ‘ชุดไม้สักตกแต่งภายนอก’ Category

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

รายการ เก้าอี้พับ/โต๊ะพับขนาด ราคา สอบถาม

โทร.089-1664049

แฟกซ์ 053-805795

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : PUNK 1056
รายการ : เตียงริมสระมีท้าวแขน
ขนาด : 65*200*35/56 ซม.

ราคา 10,000 บาท(ราคาที่เชียงใหม่)

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : POA 1316
รายการ : เก้าอี้แขนเหวี่ยงไม้
ขนาด :

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : POA
รายการ : ชุดแขนโค้ง
ขนาด :

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : O 1286
รายการ : เก้าอี้แขนโค้งเดี่ยว
ขนาด : 60*46*84 ซม.

รหัสสินค้า : JO 1285
รายการ : เก้าอี้แขนโค้ง
ขนาด : 150*46*84 ซม.

รหัสสินค้า : SK
รายการ : โต๊ะกลาง
ขนาด : 60*60*40 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO 1056
รายการ : โต๊ะแปดเหลี่ยม
ขนาด : 100*100*75 ซม.

รหัสสินค้า : JO 1163
รายการ : เก้าอี้สุโขทัย
ขนาด : 46*48*87 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : HH 1018
รายการ : เก้าอี้พับ
ขนาด : 40*44*90 ซม.

รหัสสินค้า : HH 1030
รายการ : โต๊ะพับ
ขนาด : 75*75*75 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : TD 1005
รายการ : เก้าอี้สนาม
ขนาด : 120 ซม.

รหัสสินค้า : TD 1004
รายการ : เก้าอี้สนามเดี่ยว
ขนาด :

รหัสสินค้า : JO 1123
รายการ : โต๊ะขากลึง
ขนาด : 60*120*75 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO 1179
รายการ : เตียงริมสระ
ขนาด : 65*200*38 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : TD 1207
รายการ : เตียงริมสระ
ขนาด : 65*200*38 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

ที เฟอร์นิเจอร์ ( T-TEAKWOOD.COM ) 190/6 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร,แฟ็กซ์ : 053-805795 มือถือ : 089-166-4049 อีเมล์ : tanee@t-teakwood.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website : T-TEAKWOOD.COM Designed By Psychosis_kill