Archive for the ‘โต๊ะกาแฟไม้สัก’ Category

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : PD 1025

รายการ : โต๊ะกลางขาคู้ 4 ลิ้นชัก (2ด้าน ๆละ 2ลิ้นชัก)

ขนาด 80*120*40  ซม.

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : KOY 074

รายการ : โต๊ะขาคู้  สีแอนทิค

ขนาด 75*75*60  ซม.

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า TS 9226

รายการ โต๊ะกลางลายไผ่

ขนาด 75*150*43 ซม.

ราคา  สอบถาม

โทร.089-1664049

แฟกซ์ 053-805795

e-mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : SK 1215
รายการ : โต๊ะกลางดีไซน์ตัวโอ
ขนาด :50*100*40 ซม.

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795

e-mail: t-furniture@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO 1339
รายการ : โต๊ะกลาง 2ลิ้นชัก 1ช่อง
ขนาด : 60*140*40 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.co

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : SK 1043
รายการ : โต๊ะตัวซี
ขนาด : 50*100*40 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.co

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : KOY 033
รายการ : โต๊ะขาคู้หน้ากล่อง
ขนาด : 80*120*40 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : KOY 002
รายการ : โต๊ะขาคู้
ขนาด : 80*120*40 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.co

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : KOY 021/1
รายการ : โต๊ะขาคู้
ขนาด : 60*100*40 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.co

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : KOY 021
รายการ : โต๊ะขาคู้
ขนาด : 60*100*40 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.co

ที เฟอร์นิเจอร์ ( T-TEAKWOOD.COM ) 190/6 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร,แฟ็กซ์ : 053-805795 มือถือ : 089-166-4049 อีเมล์ : tanee@t-teakwood.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website : T-TEAKWOOD.COM Designed By Psychosis_kill