Archive for the ‘ชุดรับแขกไม้สัก’ Category

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า :

รายการ :ชุดรับแขกขาคู้พิเศษ3ชิ้น

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า :

รายการ :ชุดรับแขกขาคู้พิเศษ

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า JO

รายการ โซฟาขาตรง3ที่นั่ง

ขนาด 70*210*40/80 ซม.

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า JO 1053

รายการ โต๊ะกลางขาคู้ .

ขนาด 80*150*40 ซม.

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า JO 1281

รายการ โซฟาขาตรง1ที่นั่ง

ขนาด 70*80*80 ซม.

ราคา  สอบถาม

โทร.089-1664049

แฟกซ์ 053-805795

e-mail: t-furniture@hotmail.com

ราคา  สอบถาม

โทร.089-1664049

แฟกซ์ 053-805795

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า JO 1504

รายการ โซฟาขาคู้ 3ที่นั่ง

ขนาด 70*210*40/80 ซม.

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า JO 1053

รายการ โต๊ะกลางขาคู้ .

ขนาด 80*150*40 ซม.

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า JO 1281

รายการ โซฟาขาคู้ 1ที่นั่ง

ขนาด 70*80*80 ซม.

ราคา  สอบถาม

โทร.089-1664049

แฟกซ์ 053-805795

e-mail: t-furniture@hotmail.com

ราคา  สอบถาม

โทร.089-1664049

แฟกซ์ 053-805795

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า POA 1037

โซฟาแกะลาย

ขนาด 80*200*117 ซม.

ราคา 35,000 บาท

โทร. 089-1664049

แฟกซ์ 053-805795

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รหัสสินค้า : JO 1382
รายการ : โซฟาเดี่ยว
ขนาด : 55*65*89 ซม.

รหัสสินค้า : JO 1382
รายการ : โซฟา2ที่นั่ง
ขนาด : 55*160*85 ซม

รหัสสินค้า : sk
รายการ : โต๊ะกลางขาคู้
ขนาด : 60*100*40 ซม.

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า : JO 1142
รายการ : เก้าอี้นางงาม 1ที่นั่ง
ขนาด : 57*73*89 ซม.

รหัสสินค้า : JO 1288
รายการ : เก้าอี้นางงาม 2 ที่นั่ง
ขนาด : 57*129*89 ซม.

รหัสสินค้า :sk
รายการ : โต๊ะกลางขาคู้
ขนาด :60*100*40 ซม.

ราคา สอบถาม บาท/ชุด (ราคาที่เชียงใหม่) ไม่รวมเบาะ

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO 1142
รายการ : เก้าอี้นางงาม 1ที่นั่ง
ขนาด : 57*73*89 ซม.

รหัสสินค้า : JO 1288
รายการ : เก้าอี้นางงาม 2 ที่นั่ง
ขนาด : 57*129*89 ซม.

รหัสสินค้า : PD 1090
รายการ : หีบ
ขนาด : 53*102*44 ซม.

ราคา สอบถาม บาท/ชุด (ราคาที่เชียงใหม่) ไม่รวมเบาะ

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : POA 1011
รายการ : ชุดรับแขกหวาย 2 ชั้น 6 ชิ้น / ชุด
ขนาด :

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO 1142
รายการ : เก้าอี้นางงาม 1ที่นั่ง
ขนาด : 57*73*89 ซม.

รหัสสินค้า : JO
รายการ : โต๊ะขาจีน 1ชั้น
ขนาด : 45*45*50 ซม.

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


ที เฟอร์นิเจอร์ ( T-TEAKWOOD.COM ) 190/6 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร,แฟ็กซ์ : 053-805795 มือถือ : 089-166-4049 อีเมล์ : tanee@t-teakwood.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website : T-TEAKWOOD.COM Designed By Psychosis_kill