Archive for the ‘ชุดโต๊ะกินข้าวไม้สัก’ Category

Author: t-teakwood

ชุดโต๊ะกินข้าวไม้สัก

รหัสสินค้า : JO 1424

รายการ :โต๊ะอาหาร ขนาด 8 ที่นั่ง (โต๊ะขนาด 110*300*80 ซม.)

ราคาสอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO

รายการ :โต๊ะอาหาร ขนาด 6 ที่นั่ง

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO

รายการ :โต๊ะอาหาร ขนาด 10 ที่นั่ง

ราคา สอบถาม

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

ราคา สอบถาม

โต๊ะ ขนาด 110*300*สูง 80 ซม. จำนวน 1 ตัว

เก้าอี้สุโขทัยมีท้าวแขน จำนวน 2ตัว

เก้าอี้สุโขทัยไม่มีท้าวแขนจำนวน 8ตัว

รายละเอียดสินค้า

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JO 1113
รายการ : เก้าอี้ 3ขา
ขนาด : 51*59*76 ซม.

ราคา่เก้าอี้ตัวละ สอบถาม บาท(ราคาที่เชียงใหม่)

รหัสสินค้า : JO 1136
รายการ : โต๊ะยืดหด
ขนาด : 100*200/300*80 ซม.

ราคา โต๊ะ สอบถามบาท (ราคาที่เชียงใหม่)

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : SK 1193
รายการ : โต๊ะอาหารขาสอบ
ขนาด : 90*180*80 ซม.

ราคาโต๊ะ สอบถาม

รหัสสินค้า : SS 122
รายการ : เก้าอี้พนักสูง
ขนาด : 45*45*114 ซม.

ราคาเก้าอี้ตัวละ สอบถามบาท (ราคาที่เชียงใหม่)

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : SK 1193
รายการ : โต๊ะอาหารขาสอบ
ขนาด : 90*180*80 ซม.

ราคาโต๊ะตัวละ สอบถามบาท

รหัสสินค้า : POA 1016
รายการ : เก้าอี้โค้งซีก
ขนาด :

ราคาเก้าอี้ตัวละ สอบถาม บาท

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JEAP 1057
รายการ : โต๊ะอาหารวงรีขากลึง
ขนาด : 80*180*80 ซม.

ราคาสอบถาม บาท(ราคาที่เชียงใหม่)

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805795, 053-299728

e mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : JEAP 1057
รายการ : โต๊ะอาหารวงรีขากลึง
ขนาด : 80*180*80 ซม.

โต๊ะราคาสอบถามบาท (ราคาที่เชียงใหม่)


รหัสสินค้า : POA 1004
รายการ : เก้าอี้ขากลึง
ขนาด : 46*44*94 ซม.

เก้าอี้ราคาตัวละ (สอบถาม)บาท(ราคาที่เชียงใหม่)

โทร : 089-166-4049 ที เฟอร์นิเจอร์

แฟกซ์ 053-805723, 053-299728

e-mail: t-furniture@hotmail.com

Line id: thanee10563

ที เฟอร์นิเจอร์ ( T-TEAKWOOD.COM ) 190/6 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร,แฟ็กซ์ : 053-805795 มือถือ : 089-166-4049 อีเมล์ : tanee@t-teakwood.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website : T-TEAKWOOD.COM Designed By Psychosis_kill